Bizler Niçin Allah’a (c.c.) Şükür Ve Kulluk Etmeliyiz? Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz?

Bizler niçin Allah’a (c.c.) Şükür Ve Kulluk Etmeliyiz? Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz? Arkadaşlarınızla Konuşunuz

Bizler Niçin Allah’a (c.c.) Şükür Ve Kulluk Etmeliyiz? Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz? 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bizler Niçin Allah’a (c.c.) Şükür Ve Kulluk Etmeliyiz? Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz?

“Bizler Niçin Allah’a (c.c.) Şükür Ve Kulluk Etmeliyiz? Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Şükür nimeti vereni iyilik yapanı bilmektir.
  2. Şükür, her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduğunu farkına varmak ve bunu en derin saygıyla ve usulünce ifade etmektir.
  3. Kulluk ve şükür arasında kuvvetli bir bağ vardır.
  4. Şükür iman ve tevhidin ve müminlerin en önemli özelliklerindendir. Bu yüzden Allah’a şükretmeli ve kulluk etmeliyiz.

Ona Kulluk Ve Şükrümüzü Nasıl İfade Edebiliriz?

  1. Dil ile şükür. ( Allah’ı anmak, övmek, çok zikretmek)
  2. Kalp ile şükür (Kalp ile Allah’ı tasdik etmek, Allah sevgisi ile kalbi doldurmak)
  3. Fiil ile şükür (İslam’ın emir ve yasaklarına uygun yaşamaktır) yaparak şükrümüzü ifade edebiliriz. ( 1 )

Ek BİlGİ

Şükür İle İlgili Ayetler

“…Kullarımdan şükreden azdır!” (Sebe’ 34/13)

“Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temiz olanlarından yiyin, ve yalnızca Allah’a şükredin.“ (Bakara, 2/172)

Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir” (Neml, 27/40).

İblis; ‘Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın’ dedi”
(A’râf, 7/16-17).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir