Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

İlk Türk devletlerinde yönleri bildirmek amacıyla kullanılan renkler, günümüzde de yön bildirmek amacıyla kullanılıyor mu? Karşılaştırınız.

, , No Comment

İlk Türk devletlerinde yönleri bildirmek amacıyla kullanılan renkler, günümüzde de yön bildirmek amacıyla kullanılıyor mu? Karşılaştırınız. İlk Türk devletlerinde yönlerin renkleri olarak ak, kızıl, kara, gök rengi ve sarı renkler kullanılmıştır. Yönlerin renkleri şu şekildedir.

Read Post →