Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı’nı desteklememektedir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

, , No Comment

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı’nı desteklememektedir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Read Post →

Osmanlı Devleti’nde eğlence kültürü adlı minyatürü (Görsel 2.26) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki müzik aletleri ve eğlence kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Osmanlı Devleti’nde eğlence kültürü adlı minyatürü (Görsel 2.26) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki müzik aletleri ve eğlence kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Read Post →

Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Trabzon’dan söz ederken hamsi balığına özel olarak vurgu yapmıştır. Buradan hareketle coğrafi koşulların yemek kültürü üzerinde etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

, , No Comment

Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Trabzon’dan söz ederken hamsi balığına özel olarak vurgu yapmıştır. Buradan hareketle coğrafi koşulların yemek kültürü üzerinde etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

Read Post →

Georgina A. Müller (Corcina A. Müller) 1894’te İstanbul’a gelip çeşitli Türk evlerine ziyaretlerde bulunduktan sonra, Osmanlı kadını hakkında yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Osmanlı kadınının toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Georgina A. Müller (Corcina A. Müller) 1894’te İstanbul’a gelip çeşitli Türk evlerine ziyaretlerde bulunduktan sonra, Osmanlı kadını hakkında yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Osmanlı kadınının toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Read Post →

Yukarıdaki metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dinî unsurlara karşı sergilediği tutumu yorumlayınız.

, , No Comment

Yukarıdaki metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dinî unsurlara karşı sergilediği tutumu yorumlayınız. Osmanlı Devleti etnik ve dini unsurlara karşı tutumu şu şekildedir;

Read Post →