Dil ve Kültür İlişkisi İle İlgili Kompozisyon

Dil ve Kültür İlişkisi İle İlgili Kompozisyon. Dil ve kültür ilişkisi ile iligl kısa bir kompozisyon yazdık. Dİl ve kültür etkileşimini açıklayan kısa bir bilgilendirici vir kompozisyon yazdık.

Dil ve Kültür İlişkisi İle İlgili Kompozisyon

Dil, bir milleti millet yapan ve diğer milletlerden ayıran bir araçtır. Kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarını ifade eder. Dil ve kültür bir toplumun ayrılmaz iki parçasıdır.

Toplum aynı dili kullanarak bir birlik oluşturur. Bu birlik sayesinde aidiyet duygusu gelişir. Yine kültür ortak duygu ve gelenekler ile bir toplumu toplum yapar. İnsanlar duygularını ifade ederken dili kullanır. Edebi eserler, şiir, türkü, konuşmalar, deyimler, atasözleri, ağıtlar, hitabeler, yazıtlar vb. Dil, kültürün oluşmasını, saklanmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Kültür ise geçmişten gelen birikimle dilin gelimesine katkı sağlar. Göktürk Yazıtları, dil ve yazı sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Dil sayesinde kültür gelecek nesillere aktarılmıştır. Yani bir kültür aktarıcısıdır.  Kültür bir birkimdir, dil ise kültürün suyudur. Dil yaşayan bir varlık gibidir. Sürekli değişim gösterir. Kültür sayesinde dil geçmişe bağlanır. Dil gelişirken, kültür eski dilin unutulmasını önler. 1071’de Malazgirt’te Alpaslan’ın yaptığı konuşma ve Atatürk’ün yaptığı konuşmalar yüzyılları birbirine bağlar, aktarır, duygu ve düşüncede birleştirir. Dildeki yozlaşma kültürde de bozulmaya neden olur. Bu yüzden dilimize sakip çıkmak demek kültürümüze, özümüze ve milletimize sahip çıkmak demektir.

Sonuç olarak,  kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan dil milleti meydana getiren en önemli etkendir. Dil, kültürün oluşması ve yaşamasında da en büyük göreve sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir