Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?

Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?

Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?

Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Allah insanları farklı özellik, zevk ve düşüncelerde yaratmıştır.
  • Herkes aynı özelliklere sahip olsaydı fikir zenginliği oluşmaz. İnsanlar tek düze bir yaşama sahip olurdu.
  • Dinde tek bir anlayış olsaydı, insanlar tek bir görüşe inanmak zorunda kalacaklardı.
  • Bu değişik anlayış, bilgi ve coğrafyada yaşayan insanların dini yaşantılarını güleştirecekti. İslam dinini kabul etmelerini zorlaştıracaktı.
  • Dindeki farklılıklar dinimizi yaşamamızı kolaylaştırır.
  • Dinin temel inanç ve ibadet ilkeleri konusunda uzlaştıktan sonra, diğer bazı konularda farklı yorumlar geliştirmek dine zarar vermez.
  • Farklı dini yorumlar sayesinde İslam dininin dünyanın her tarafında yaygınlaşması ve yaşanması da kolaylaşmıştır.
  • Dinde inançta tek bir ortak fikir varken, dini uygulamada küçük farklılıklar oluşmuştur.
  • Bu yüzden din anlayışındaki farklılıkları zenginlik olarak görmeliyiz.

BİLGİ NOTU

Sonuç olarak din anlayışındaki farklılıklar hem Müslümanlara birçok kolaylık sağlamış hem
de İslam kültür ve medeniyetinin gelişip güçlenmesine, fikir zenginliğinin artmasına katkıda
bulunmuştur. Bu sayede köklü, güçlü ve zengin bir İslam medeniyeti ortaya çıkmıştır. O nedenle farklılıkları olumsuzluk olarak değil bir fırsat ve zenginlik olarak görmeliyiz. ( 1 )

Dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan insanlar, İslam’ın temel inanç ve uygulama esaslarını, kendi kültürleriyle yoğurmuş, onları kendi örf ve adetleriyle şekillendirmişlerdir. Bunun neticesinde yüzlerce kültürü içinde barındıran zengin bir İslam medeniyeti ortaya çıkmıştır. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir