Din, fıtrat, tevhid, hanif, iman ve esmâ-i hüsnâ kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırınız.

Din, fıtrat, tevhid, hanif, iman ve esmâ-i hüsnâ kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırınız.

DİN: Tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum.

FITRAT: Ya­ra­tı­lış, ta­bi­at anlamlarına gelir.

TEVHİD: Tevhit ya da tevhid, tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır. Tevhid Allah’ın isim ve sıfatları konusunda şirki reddetmektir.

HANİF: Tek Allâh’a, Allâh’ın birliğine inanan; Hak dine tâbî olan, Hazret-i Muhammed’in tebliğinden önce de Arabistan’da tek Allâh’a inanan.

İMAN: Allah’a ve İslam dinie,ne inanmaktır.

ESMA-İ HÜSNA: Allah’ın isimleri ya da Allah’ın 99 ismi, Allah’ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir