Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından bildikleriniz hangileridir?

Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından bildikleriniz hangileridir? İsim ve sıfatları şunlardır. 10.sınıf Din Kültürüve Ahlak Bilgisi ders kitabı (MEB) cevapları. Sayfa 11 cevapları.

Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından bildikleriniz hangileridir?

Cevap…Allah’ın isim ve sıfatlarından bildiklerimizi yazalım…

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Allah’ın İsimleri

Allah, Rahman, Rahîm, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, 

Mütekebbir, Hâlık, Barî, Allah’ın diğer isimleri için bknz. Allah’ın isimleri

Zatî Sıfatlar:

 1. 1. Vücut (Varlık),
 2. 2. Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
 3. 3. Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
 4. 4. Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
 5. 5. Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması, başkasın yardımıyla olmaması),
 6. 6. Muhalefetün-lil-havâdis (Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi).

Sübutî Sıfatlar:

 1. 1. Hayat
 2. 2. İlim
 3. 3. İrade
 4. 4. Kudret
 5. 5. Sem (işitme)
 6. 6. Basar (görme)
 7. 7. Kelâm
 8. 8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir