Tagged By 10.sınıf

Zekat vermek ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor?

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ne gibi sosyal ve kültürel değişiklikler meydana getirmiş olabilirler? Açıklayınız.

, , No Comment

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ne gibi sosyal ve kültürel değişiklikler meydana getirmiş olabilirler? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri Anadolu’da bir çok sosyal ve kültürel değişiklikler meydana getirmiştir. Bunlardan…

Read Post →

Zekat vermek ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor?

Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devleti’nin etkileri nelerdir?

, , No Comment

Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devleti’nin etkileri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Anadolu’da Türk Beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devleti’nin etkisi olmuştur. Bu etkiler nelerdir kısaca cevapladık.

Read Post →

İsra Suresi 26-30. ayetlerinin meali nedir ayetlerde paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hangi öğütlerin yer aldığını belirleyiniz.

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştıran siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler nelerdir?

, , No Comment

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştıran siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türkler Anadolu’yu fetih ettiklerinde ekonomik, siyasi, ve sosyal sebepler buraların alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu sebepler nelerdir, cevaplayalım,

Read Post →

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?

, , No Comment

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →