XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz?

XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Türkler’in Anadolu’ya göç etmelerinin çeşitli sebepleri vardır. Türk göçleri ile ilgili şunları yazabiliriz.

XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz?

 1. Orta Aya’nın ikliminin bozulması, beslenme ve yaşama şartlarının zorluğu
 2. Nüfusun artması, kaynakların yetmemesi, kuraklık ve kıtlık
 3. Türk boyları arasındaki çatışmalar
 4. Gaza ve cihat yapma isteği
 5. Çinliler ile yaşanan çatışmalar
 6. Kıpçakların baskıları, Moğol asıllı Karahitayların saldırıları
 7. Toprakların yetmemesi
 8. Oğuz Türklerinin bölgenin iki büyük siyasi gücü olan Karahanlılar ve Gazneliler arasında kalmaları
 9. Anadolu’nun İpek Yolu üzeründe yer alması
 10. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir yol üzerinde olması
 11. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 12. Anadolu’nun verimli toprlara sahip olması
 13. İklim ve bitki örtüsünün yaşamaya uygun olması
 14. Bizan’ın siyasi yönden zayıf olması Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin gerekçelerindendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir