Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir?

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Zaman kavram olarak tarih boyunca değişik tanımlamaları yapılan soyut bir kavramdır. Kitabımızda Isaac Newton’un …

Read More

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları’nın devam ettiği dönemde Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetinde etkisiz kalmasının sebepleri neler olabilir?

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları’nın devam ettiği dönemde Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetinde etkisiz kalmasının sebepleri neler olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Otuz Yıl Savaşları Osmanlı Devletinin etkisiz kalmasına sebepler şunlardır;

Read More