Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir?

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Zaman kavram olarak tarih boyunca değişik tanımlamaları yapılan soyut bir kavramdır. Kitabımızda Isaac Newton’un sözünden yola çıkarak zamana bakış açısının temel özelliklerini şöyle açıklayabiliriz.

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir?

“Zaman; ezelî ve ebedî, öncesiz ve sonrasız bir akış olup hep ilerleyen bir şeydir. Başı ve sonu olmayan bir ırmak gibi
evren ve maddeden bağımsız olarak yatağında akmaktadır. Başka varlıklar ister olsun ister olmasın, ay ve gün ister dönsün ister dönmesin, ister uyanık isterse uykuda olalım, zaman durmadan yoluna devam eder, dakika ve anları arkada bırakır. Olay ve maddeler ister olsun isterse olmasın, zaman yine zamandır ve ebediyete kadar akışını sürdürür.” Isaac Newton

Temel Özellikleri

  1. Zamanın başlangıcı ve sonu yoktur
  2. Zaman daima ilerler
  3. Zaman bağımsızdır
  4. Zaman mekan ve varlıklardan bağımsızdır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Zamanın çeşitli tanımları yapılmıştır. Şu cümlelerle bu çeşitli zaman tanımlarını yapabiliriz.

  • Zaman, gece ile gündüzün, haftaların, ayların, mevsimlerin ve yılların oluşumunu sağlayan soyut kavramdır.
  • Zaman, uzay boyutu olmayan ve ölçülebilen bir süreçtir.
  • Zaman, Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinde geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre.
  • Varlığın dakika, gün, yıl vb. ile ölçülen kısmı veya bir bütün olarak kabul edilen bu süreç.
  • Hiç bir şey olmadığı sırada olan/geçen şeydir,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.