Zamanı hangi cümlelerle tanımlayabilirsiniz?

Zamanı hangi cümlelerle tanımlayabilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Zaman günlük hayatımızı şekillendirmek için kullandığımız, ama hangi cümlelerle tanımını yapacağımızı bilmediğimiz bir olgudur.

Zamanı hangi cümlelerle tanımlayabilirsiniz?

Zamanın çeşitli tanımları yapılmıştır. Şu cümlelerle bu çeşitli zaman tanımlarını yapabiliriz.

  • Zaman, gece ile gündüzün, haftaların, ayların, mevsimlerin ve yılların oluşumunu sağlayan soyut kavramdır.
  • Zaman, uzay boyutu olmayan ve ölçülebilen bir süreçtir.
  • Zaman, Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinde geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre.
  • Varlığın dakika, gün, yıl vb. ile ölçülen kısmı veya bir bütün olarak kabul edilen bu süreç.
  • Hiç bir şey olmadığı sırada olan/geçen şeydir,
  • Olayların birbirini takip sürecidir,
  • Gelmekte olan gelecektir,
  • Her şeyin bir anda olup bitMEmesi için doğanın icat ettiği bir kolaylıktır.
  • “Zaman; ezelî ve ebedî, öncesiz ve sonrasız bir akış olup hep ilerleyen bir şeydir.

Saat, dakika, saniye, salise ile hatta ve yüzyıl zamanın öznel yani, insanların saptadıkları itibari öıçülere göre nitelendirdikleri birimlerdir.

Zaman, tanımlanması ve üzerinde konuşulması zor bir kavramdır. Bu nedenle tarih boyunca insan zihnini en fazla meşgul eden konulardan biri olmuştur. İlk insanlar başlangıçta kendilerini doğanın bir parçası olarak görüp fiziki varlıklarını sürdürmeye öncelik vermiş ve hayatı anlık olarak yaşamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.