Yukarıdaki metinden hareketle Kök Türklerle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Yukarıdaki metinden hareketle Kök Türklerle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. 9. sınıf Tarih ders kitabında yer alan metne göre şu çıkarımlarda bulunabiliriz.

KÖK TÜRKLERLE İLGİLİ ÇIKARIMLAR

Göçebedirler

Çadırlarda yaşarlar.

Toplumda birlik ve beraberlik vardır.

Askerlik ve şavaşmaya önem verirler.

Geçmişlerine ve geleneklerine bağlıdırlar.

Adaletlidirler.

Özgürlüklerine düşkündürler.

Büyük Bir İmparatorluk kurmuşlardır.

Demircilikle uğraşmışlardır.

Bumin Kağan ile bağımsız devlet kurmuşlardır.

Çinlilerle savaşmışlardır.

KİTABIMIZDAKİ METİN

Çinlilere göre Kök Türk kavmi uzak kuzeyde, Orhun ve Selenga yanında yaşar, sürülerini otlatarak bir yerden başka bir yere göçer, keçe çadırlarda oturur ve kahramanlık hayatına bayılır.
Kök Türklerin saçları serbestçe havada dalgalanır, elbiselerini sola iliklerler. Âdetleri Hunlarınkine benzer. Yakınlarından birisi ölünce garip bir şekilde yas tutarlar. Savaşta kaç düşman öldürmüşse mezarına o kadar taş koyarlar. Kağanlarının karargâhı Altay’ın bir kanadında, onların dillerince Ötüken Dağı dedikleri yerdedir. Bu dağdaki mağaralardan biri, atalarından kalma ziyaret yeridir. Kök Türk ileri gelenleri her yıl hanlarıyla birlikte oraya giderek kurbanlar adarlar.
Kök Türkler uzun zaman kölelik hayatı yaşamışlar, dağlarda madencilik yapmışlar ve efendileri olan Avarların veya başka deyimle JuanJuanların en ünlü demircileri olmuşlardır. Fakat 552’de kurtuluş saatleri çalmış, yazıtlarda adı Bumin Kağan olarak geçen ilk yiğit hükümdarları, kavmini hürriyete kavuşturmuştur. Hatta bütün öteki kabileleri de hükmü altına almış, imparatorluğunu ta büyük Çin duvarına kadar genişletmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir