“Melek” denilince aklınıza ilk olarak neler geliyor?

Melek” denilince aklınıza ilk olarak neler geliyor? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Melekleri Allah yaratmıştır.  ütün varlıkları olduğu gibi melekleri de Allah (c.c.) yaratmıştır. Melekler, insanlardan önce yaratılmıştır. Kur’an’da, ilk insan Hz. Âdem (a.s.) yaratılmadan önce Allah’ın (c.c.) meleklerle konuştuğu anlatılmaktadır

“Melek” denilince aklınıza ilk olarak neler geliyor?

  • Melek denilince aklıma, Allah’ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhanî varlıklar geliyor.
  • İmanın beş şartından biri aklıma geliyor.
  • Ruhani varlık oldukları
  • Sadece Allah’ın verdiği emirleri yapan, kötülük bilmeyen varlıklar aklıma geliyor.
  • Cebrail ve Azrail adlı melekler aklıma geliyor.
  • Kirâmen Kâtibîn melekleri aklıma geliyor.
  • Münker ve Nekir melekleri aklıma geliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir