Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turkiya” denmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turkiya” denmesinde hangi faktörler etkili olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turkiya” denmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

XI. yüzyıla kadar dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu’ya “Romania” (Romalıların ülkesi) deniyordu.

Ancak XI. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlamaları, daha sonra Türkiye Selçukluları Dönemi’nde önce Haçlıların büyük bir bozguna uğratılması, son olarak da 1176 Miryokefalon Savaşı sonrasında Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turchia veya Turkiya” denilmeye başlandı.

Anadolu’ya Türklerin yurdu Turkiya denmesinde, Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi ve Türkleri Anadolu’dan atmanın imkansız hale gelmesi etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.