Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştıran siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler nelerdir?

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştıran siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türkler Anadolu’yu fetih ettiklerinde ekonomik, siyasi, ve sosyal sebepler buraların alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu sebepler nelerdir, cevaplayalım,

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kolaylaştıran siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler nelerdir?

Siyasi:

  • Bizans İmparatorluğu’nda sık sık yaşanan taht kavgaları merkezî otoritesinin zayıflaması
  •  Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşanan siyasi sorunların Bizans İmparatorluğu’nu yıpratması
  • Bizans-Sasani savaşları yüzünden Anadolu tahribata uğraması, halkın can ve mal güvenliğinin kalmaması
  • Türklerin fetih ettikleri yerlerde kimsenin dinine, diline ve inancına müdahale etmemeleri

Sosyal:

  • Bizans, uyguladığı baskıcı ve ihmalkâr politikaları sebebiyle Anadolu halkının desteğini kaybetmeleri,
  • Dini baskılar sonucu Bizans yönetimine duyduğu öfke,
  • Halkın güvenliğini kalmaması, hayat şartlarının zorlaşması

Ekonomik:

  • Ticaret yolları güvenliğini kaybetmesi,
  • Tarımsal üretimin iyice azalması.
  • Anadolu’da yaşayan Ermeniler, Süryaniler ve Rumların  ise Bizans’ın ağır vergilerinden bunalmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.