Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Bu yazımızda “Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.” sorusunu cevapladık. Din Allah tarafından emirleri konulan ve insanları O’na ulaştıran yoldur. Dinin temel gayesi şudur;

Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Dinin temel gayesi, insanları özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmek ve onların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların amacı; insanı ahlaken yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal
hakları güvence altına alır

İnsanın hayatta yaptığı her hareketin temel gayeleri vardır. Bu gayeleri belli ihtiyaçlarını gidermek için yapar. İnsanın maddi ve manevi ihtyaçları vardır. Maddi ihtiyaçları yemek, içmek ve uymak vb. Manevi ihtiyaçları ise sevme, sosyalleşme, inanma vb.

İnsanın manevi ihtiyaçları doğuştan gelir. İnsan inanma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç din ile karşılanır. Din insanın Allah’a olan inanma duygusunu şekillendirir. Nasıl bir inanç içinde olacağını belirler.

Dinin temel gayesi nedir* denildiğinde, insanın iyi ve güzel olana yönlendirmek, dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamaktır.

Din Nedir?

Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.

Kur’ân-ı Kerîm’de din kelimesi doksan iki yerde geçmektedir; ayrıca üç âyette de (et-Tevbe 9/29; es-Sâffât 37/53; el-Vâkıa 56/86) değişik türevleri yer almıştır.

Din

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir