Evrendeki Düzen Size Neyi Hatırlatır? Çevrenizde Gördüğünüz Varlıklar Nasıl Meydana Gelmiştir?

Evrendeki Düzen Size Neyi Hatırlatır? Çevrenizde Gördüğünüz Varlıklar Nasıl Meydana Gelmiştir?

Evrendeki Düzen Size Neyi Hatırlatır? Çevrenizde Gördüğünüz Varlıklar Nasıl Meydana Gelmiştir? 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 19 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Evrendeki Düzen Size Neyi Hatırlatır? Çevrenizde Gördüğünüz Varlıklar Nasıl Meydana Gelmiştir?

Evrendeki Düzen Size Neyi Hatırlatır? Çevrenizde Gördüğünüz Varlıklar Nasıl Meydana Gelmiştir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Evrendeki düzen bana Allah’ı hatırlatıyor.
  • Çevremde gördüğüm varlıklar Allah’ın yaratması ile meydana gelmiştir.
  • Belli bir düzen ve kanunlara göre bu yaratılma sürekli olarak devam etmektedir.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan akıllı bir varlıktır. Bu özelliği insanı diğer canlılardan ayırır. İnsan aklı sayesinde bir sonuca varabilir. İnsan etrafına baktığında gördüğü bütün canlıların var olması, etrafında bir düzen içinde gerçekleşiyor olması insanı bunların kendi kendine olamayacağı, bir yaratıcının olması gerektiğini düşündürür. Bu düzenin kendi kendine olacağnı savunmak, düşünmek akıl işi değildir.

Ak­lı­mız biz­le­ri, için­de bu­lun­du­ğu­muz mü­kem­mel ve ku­sursuz ev­re­ni, uza­yı, Gü­ne­ş’i, yıl­dız­la­rı, yer­yü­zün­de­ki bü­tün can­lı­la­rı ya­ra­tan bir var­lık ol­ma­lı. Biz­ler bu var­lı­ğın “Al­lah” ol­du­ğu­nu bi­li­yoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir