Hak Ve Özgürlüklere Saygılı Olmalıyız. İfadesinden Ne Anlıyorsunuz? Söyleyiniz.

Hak Ve Özgürlüklere Saygılı Olmalıyız.” İfadesinden Ne Anlıyorsunuz? Söyleyiniz.

Hak Ve Özgürlüklere Saygılı Olmalıyız.” İfadesinden Ne Anlıyorsunuz? Söyleyiniz. 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.Ünite Dekomrasinin Serüveni ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Hak Ve Özgürlüklere Saygılı Olmalıyız. İfadesinden Ne Anlıyorsunuz? Söyleyiniz.

Hak Ve Özgürlüklere Saygılı Olmalıyız. İfadesinden Ne Anlıyorsunuz? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Her insanın temel hak ve özgürlükleri vardır ve yasalarla konmuştur. Bizler bu hak ve özgürlüklere karşı gelemeyiz, engel olamayız, kısıtlayamayız ve şikayetçi olamayız. Bu hak ve özgürlüklerin korunabilmesi ve kullanılabilmesi için saygı duymalıyız.
 • Çünkü bu saygı sayesinde herkes özgürce yaşayabilir. Huzur,  barış ve adaletli bir ortam olur.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsanların yasalarla koruma altına alınmış hak ve özgürlükleri vardır.

Örneğin, yaşama hakkı, eğitim hakkı, kişiliğin dokunulmazlık hakkı, inanç hakkı vb.

İnsan bu temel haklar ve özgürlükleri sayesinde insanca yaşıyabilir. Bu temel haklardan birinin engellenmesi saygı duyulmaması insanı esir bir durumuna getirir.

Anayasamızın 17. maddesi ile yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.

MADDE 17- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. ( 1 )

Tüm hak ve özgürlüklerin temelini yaşama hakkı oluşturur.

Hak ve Özgürlükerimiz Nelerdir?

 1. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
 2. Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
 3. Özel hayatın ve aile hayatın gizliliğine dokunulmazlık hakkı
 4. Konut dokunulmazlığı hakkı
 5. Özgürce yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olma hakkı
 6. Vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olma hakkı
 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti hakkı
 8. Düşünce ve kanaatlerini söyleme, açıklama ve yayma hakkı
 9. Mülkiyet ve miras hakkı
 10. Temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını isteme hakkı
 11. Eğitim hakkı
 12. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
 13. Haberleşme hürriyeti hakkı
 14. Yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılmama hakkı
 15. Seçme, seçilme ve siyasi parti kurma hakkı
 16. Kanun önünde herkesin eşit olma hakkı. ( 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir