Halk arasında yaygın olarak kullanılan “Rızkı bu kadarmış”, “Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane” ve “Herkes nasibin yer” gibi ifade ve deyişler nerelerde ve niçin kullanılır?

Halk arasında yaygın olarak kullanılan “Rızkı bu kadarmış”, “Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane” ve “Herkes nasibin yer” gibi ifade ve deyişler nerelerde ve niçin kullanılır? sorusu hakkında kısaca cevap verelim.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan “Rızkı bu kadarmış”, “Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane” ve “Herkes nasibin yer” gibi ifade ve deyişler nerelerde ve niçin kullanılır?

Bu ifadeler insanın başına gelen problemler karşısında, ne yapsa da daha fazlasını elde edemeyeceği gibi olaylar sırasında söylenir.

Kadere bakış açısını vurgular.

Allah her canlının ömür süresini, rızk miktarını belirlemiştir. Allah insan için her şeyi takdir etmiştir.

İnsana düşen bu takdir edileni arayıp bulmaktır.

İnsana düşen ömrünü uzatmak için çabalamak, tedavi olmak ve ya rızkını kazanmak için çabalamaktır.

Bu deyişlerde insanın ömür, rızık gibi kavramların Allah tarafından belli bir süre ve miktar ile takdir edildiği ve belirlendiğini ifade etmektir. İnsanın bunda ötesini elde edemeyeceği anlatılmıştır.

Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane anlamı şudur;

Kişi nasıl olsa ölür. Ama her ölüm bir nedene dayanır. Kimi ölümlerin nedeni olarak gösterilen şeyler ölüm sonucunu doğuracak şeyler olmaktan uzaktır. Bunlar bahanedir; asıl neden, kişinin yaşama süresinin sona ermiş olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir