Ham madde kaynağı olarak kayaçların önemi nedir?

Ham madde kaynağı olarak kayaçların önemi nedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kayaçlar ham madde kaynağı olarak kullanılır. Bu kaynak kullanımı ile kayaçların öneminin ne olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz.

Ham madde kaynağı olarak kayaçların önemi nedir?

Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır. Örneğin kum ve taş bina yapımında kullanılır. Mermer, inşaatlarda ve heykel yapımında kullanılır. Granit, zemin ve duvar yapımında kullanılır.

Ayrıca kayaçlar minerallerden oluşur.

Mineraller de madenleri oluşturur. Kayaçların içindeki bu mineraller çeşitli yollarla elde edilir ve bir çok üretim alanında kullanılır.

Yer altından kayaçlarla birlikte çıkarılan mineralleri günlük yaşamımızda kullandığımız birçok alette ve malzemede görebiliriz.

bu yüzden kayaçlar madenlerin kaynağı olduğu için ham madde olarak önemlidirler.

Örneğin;

  • Ayna yapımında silis ve gümüş mineralleri kullanılır.
  • Demir cevheri denilen mineralden otomobil yapımında yararlanılır.
  • Ampullerin içinde tungsten adı verilen bir mineral vardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır. Taş olarak bildiğimiz bu maddeler kayaçtır.

Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.