Hanefiik, Şafilik, Caferilik Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Bildiğiniz Başka Mezhep Adları Var Mıdır?

Hanefiik, Şafilik, Caferilik Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Bildiğiniz Başka Mezhep Adları Var Mıdır?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Hanefiik, Şafilik, Caferilik Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Bildiğiniz Başka Mezhep Adları Var Mıdır?

“Hanefiik, Şafilik, Caferilik Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Bildiğiniz Başka Mezhep Adları Var Mıdır?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Bunlar İslam dinindeki mezhep adlarıdır.

Dini meselelere çözüm üreten farklı fıkhi görüşleri içerirler. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik İslam dünyasında yaygın
olan başlıca fıkhi yorumlar arasında yer alır.

Hanefilik

 • Kurucusu olan Ebû Hanife’dir. 699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir.
 • Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah’ın birliğine inanan ve İbrahim’in dininden olanları tanımlamakta kullanılırdı.
 • Hanefilik’te hüküm vermek için önce kitaba, hadise, sahabe görüşü ve kıyasa göre hüküm verilir.

Hanefilik günümüzde en çok bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. ( 1 )

Şafilik

 • Kurucusu İmam-ı Şafii’dir. ( 2 )
 • Şafiî mezhebi dört Sünni fıkıh mezhebinden birisidir.

Caferilik

 •  Fıkhî islâm mezhebinin Câferîyye Şiîliği olarak adlandırıldığı da olur. Şiîlerin çoğunluğunun mensup olduğu fıkhî mezheptir.
 • Câferîlik adını fıkhı iyi bilen altıncı İmam Cafer-i Sadık’ın adından almıştır.
 • Caferilik, günümüzde, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Afganistan’da yaygındır( 3 )

Bildiğim Başka Mezhep Adları

 1. Maturidi Mezhebi; İmam Maturidi tarafından kurulmuştur. (İtikadi mezhep)
 2. Eş’ari Mezhebi; İmam Eş’ari tarafından kurulmuştur. (İtikadi mehep)
 3. Maliki Mezhebi (Fıkhi Mezhep)
 4. Hanbeli Mezhebi (Fıkhi Mezhep)

Hanefi mezhebi itikad olarak Maturidiliğe diğer üç mezhep ise Eşariliğe bağlıdırlar. ( 4 )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir