Herhangi Bir Topluluk Millet Olabilir Mi? Niçin?

Herhangi Bir Topluluk Millet Olabilir Mi? Niçin?

Herhangi Bir Topluluk Millet Olabilir Mi? Niçin? 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6.ünite Vatanımızı ve Milletimizi seviyoruz ünitesi ödev sorularının cevaplarını kısaca okuyabilirsiniz.

Herhangi Bir Topluluk Millet Olabilir Mi? Niçin?

Herhangi Bir Topluluk Millet Olabilir Mi? Niçin? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Herhangi bir topluluk millet olmaz.
  2. Millet or­tak geç­miş­le­ri, duy­gu­la­rı, bir­bir­le­ri­ni an­la­dık­la­rı or­tak bir dil­le­ri, he­ye­can­la­rı ve amaç­la­rı var­dır. Mil­let ol­mak bu özel­lik­le­ri bir ara­da tut­mak­la ger­çek­le­şe­bi­lir.

Bir topluluğun ulus olarak adlandırılabilmesi için:

  • Ortak bir dilin konuşulması,
  • Tarihsel geçmişe sahip olması,
  • Brilikte yaşamanın, gelecek için de olması
  • Bireylerin birlik ve beraberlik içinde olması, ortak duyguları paylaşması,
  • Kültürel, örf adet ve gelenek birlikteliğinin olması gereklidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Millet Nedir?

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur. ( 1 , 2 )

Vatan Nedir?

Vatan, bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun hava sahası ile karasularına denir.

Vatan; üzerinde özgürce yaşadığımız, kültürümüzü oluşturduğumuz topraklardır. Vatan canı pahasına korunması gereken, varlığımızın temeli, Türk Milletinin yuvasıdır.

Biz Türkçe konuşuyoruz, tarihi bir geçmişimiz var, gelecekte birlikte yaşamayı hayal ediyoruz.

Bir futbol maşında Türk Milli takımı yendiğinde hep birlikte gurur duyuyor ve mutlu oluyoruz. Aynı toprak parçasında yaşıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir