Hz. İbrahim (a.s.) hakkında neler biliyorsunuz?

Hz. İbrahim (a.s.) hakkında neler biliyorsunuz? Hz. İbrahim Kur’an-ı Kerim’de ismi en çok geçen peygamberdir. Hz. İbrahim hakkında beler bildiğimizi kısaca yazdık.

Hz. İbrahim (a.s.) hakkında neler biliyorsunuz?

  • Irak ve çevresi, Urfa, Harran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’de yaşamıştır
  • Yaklaşık olarak MÖ 2. bin yılda yaşadığına inanılır
  • Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber.
  • Babasının ismi Azer’dir.
  • Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.) Kabe’yi yapmışlardır.
  • Hz. İbrahim’in (a.s.) oğulları Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İshak’tır.
  • Oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek istemesi, ateşe atılıp yanmaması, kuşları diriltmesi Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır.
  • Allah kendisine samimiyetinden dolayı “Halilullah” yani Allah dostu sıfatını vermiştir.
  • Hz. İbrâhim tevhid akîdesini tesis etmiştir.

İLAVE BİLGİ

Ayet;

İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. (3, 67)

5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sayfa 28 cevapları ( 1 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.