Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Danışma (istişare) ya Verdiği Önemle İlgili Bir Sözü

Hz. Muhammed (s.a.v.) istişare ile ilgili sözleri

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Danışma( istişare) ya Verdiği Önemle İlgili Bir Sözünü defterinize yazınız. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabındaki ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Danışma (istişare) ya Verdiği Önemle İlgili Bir Sözü

Hz. Muhammed (s.a.v) danışma (istişare) ya verdiği önemi belirten bir kaç sözünü (hadis) yazdım;

  •  “İstişâre edilen kişi, kendisine güvenilen kişidir.”
  • “Herhangi bir işi murad eden ve o hususta bir Müslüman kardeşi ile istişâre eden kimseyi Allah (c.c.), işlerinin en doğrusuna hidayet eder.”
  • “Biriniz (din) kardeşine danıştığı zaman, danışılan kimse ona hak ve doğru bildiğini söylesin.”
  • “Kesin karar ve temkinli hareket, re’y ve temiz akıl sahipleri ile istişâre etmek ve sonra da bu karara itaat etmektir.”
  • “Gelip geçen bütün Peygamberlerin ikisi semâ ehlinden, ikisi de arz ehlinden olmak üzere istişâre edeceği dört veziri olageldiğini ve kendisinin de aynı şekilde dört vezirle takviye edildiğini”
  •  “Sizden, üzerine mesuliyet yüklenen bir kimse için Allah hayır murâd ederse, ona “Salih” bir vezîr nasib eder de unuttuğu şeyleri hatırlatır, hatırladığı şeylerde de yardımcı olur.”
  •  “İdarecileriniz, içinizden iyi kişiler, zenginleriniz ise cömert kişiler olduğu ve işleriniz de müşavere ile yürütüldüğü takdirde, sizin için toprağın üstü altından daha hayırlıdır. İdarecileriniz kötüleriniz; zenginleriniz ise cimrileriniz olduğu ve işleriniz de kadınlarınıza kaldığı zaman sizin için toprağın altı üstünden daha hayırlıdır.”
  • “Sizden biriniz kardeşiyle istişâre etmek isterse kardeşi görüşünü söyleyerek ona yol göstersin.”
  •  “Bir kimse doğrunun başka bir şekilde olduğunu bildiği halde kardeşi ile herhangi bir konuda istişâre ettiğinde aksini söylerse şüphesiz ki ona ihanet etmiş olur.”
  •  “Kişi bildiği bir şey kendisine sorulduğu zaman onu gizlerse; Allah, Kıyamet günü o kimseyi ateşten bir gemle (yularla) bağlar.”

Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in Danışmanın (istişare) verdiği önemle ilgili davranışları

• Kendisine ilk vahiy geldiğinde durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmış ve onun önerisi almıştır.
• Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmek istiyordu. Peygamberimiz kızı Fatıma’ya ve aile üyeleriyle istişare etmiştir.
• Bedir savaşında sahabelerin görüşlerini alarak ordunun konumunu değiştirmiştir
• Hendek savaşında, yapılan istişare sonucu Selman-ı Farisi’nin görüşü doğrultusunda şehrin (Medine) etrafına hendek kazılmıştır.

Ebû Hureyre: “Rasûlullah (s.a.v)’den daha çok adamları ile istişâre eden bir kimse görmedim” demiştir. [ 1 , 2 , 3 ]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir