Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Ortamda Yaygın İnançlar Hangileriydi?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Ortamda Yaygın İnançlar Hangileriydi?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Ortamda Yaygın İnançlar Hangileriydi?  9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları cevapları sayfa 62 cevaplarını okuyabilirsiniz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Ortamda Yaygın İnançlar Hangileriydi?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Ortamda Yaygın İnançlar Hangileriydi? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Yahudilik,
 2. Hristiyanlık,
 3. Putperestlik,
 4. Çok az miktarda da olsa Hanefilik yani tek bir Allah’a olan inançlar vardı.

İLAVE BİLGİ NOTU

İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlere mensup olanlar da vardı. Sayıları az olmakla birlikte Mekke ve civarında Hanif denilen kişiler de yaşıyordu. Hanifler Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği dinî ilkeleri benimsiyor, putlara tapmayı reddediyor, Allah’ın (c.c.) birliğine inanıyorlardı.

Halkın büyük çoğunluğu okuma ve yazma bilmezdi. İçinde bulunduğu cehalet, putperestlik ve batıl inançlar sebebiyle İslamiyetten önceki dönem, Cahiliye Dönemi olarak adlandırılmıştır.

Cahiliye Döneminde;

 • İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.
 • İnsanlar putlara tapıyordu.
 • Kız çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu.
 • Cehalet yaygındı.
 • Güçlüler zayıfları eziyordu.
 • İnsanlar sınıflara ayrılmıştı.

Kur’an’da “cahiliye” teriminin geçtiği dört ayet;

 • Maide Suresi’nin 50. ayetinde Hz.Muhammed’e, insanlara Allah’ın indirdikleriyle hükmetmesi emredilir ve bundan hoşlanmayanlara “cahiliye hükmü”nü mü aradıkları sorulur.[
 • Ahzâb Suresi’nin 33. ayetinde, Peygamber’in eşlerine “eski cahiliye kadınlarının yaptığı gibi kırıta kırıta yürümeyin” denilir.
 • Fetih Suresi’nin 26. ayetindeyse, inkarcıların kalplerindeki kızgınlık, “hamiyet-i cahiliye” (gerçeğe karşı harcanan emek) biçiminde nitelenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir