Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Verdiği Önemi Örneklerle Açıklayınız

bu yazıda “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Verdiği Önemi Örneklerle Açıklayınız” sorusunu kısaca cevapladık. İstişare çok önemlidir. Hz. Muhammed’in (sav) istişareye verdiği önemi göstermek için şu örnekleri verip, açıklayabiliriz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Verdiği Önemi Örneklerle Açıklayınız

İSTİŞARE ÖRNEKLERİ;

KISACA YAZALIM;

  1. Uhud  savaşında düşmanın nasıl karşılanacağı olayı
  2. Bedir Savaşı sonrası esirlere ne yapılacağı olayı
  3. Mescitte ağlayan hurma ağacına ne yapıalcağı olay
  4. Hudeybiye’de çıkan huzursuzluk sonrası eşi Ümmü Seleme ile istişare etmesi örnek olarak verilebilir.

İSTİŞARE ÖRNEKLERİNİN UZUN AÇIKLAMASI

Uhud Savaşı’nda düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması kararları istişare neticesinde alınmış ve uygulanmıştır.

Hudeybiye Antlaşması sonrası Müslümanlar arasında ortaya çıkan huzursuzluğun çözümünde Hz. Peygamberin, eşi Ümmü Seleme ile istişare yapmıştır.  Müslümanlar umre için yola çıktıklarında Hudeybiye’de müşrikler
tarafından durdurulmuştu. Görüşmeler sonunda bir antlaşma yapılmıştı. Antlaşmaya göre sahabe o sene Mescid-i Haram’ı ziyaret etmeden geri dönecekti. İhramlıydılar ve umre yapmadan geri dönmeyi içlerine sindiremiyorlardı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Kalkınız, kurbanlarınızı kesiniz, sonra tıraş olunuz.”12 diye davet etmesine ve bu daveti üç kez tekrarlamasına rağmen, kimse hareket etmedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed’in eşi Ümmü Seleme, kendisinin meydana çıkıp kurbanını kesmesini ve tıraş olmasını, böylece onların da doğal olarak peygamberlerine uyacaklarını söyledi. Hz. Muhammed, eşinin tavsiyesine uygun olarak davrandığında ashab da onu takip etti.13

Hz. Muhammed (s.a.v), önceleri mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanarak hutbelerini ayakta verirdi. Zamanla cemaat kalabalıklaştı. Müslümanların Hz. Peygamberi daha iyi görebilecek ve duyabilecek yüksekçe bir yere ihtiyaç duyduğunu gören ashâbdan Temîm ed-Dârî, ona bir minber yapmayı önerdi. Bu öneriyi ashabıyla istişare eden Hz. Peygamber, amcası Abbâs’ın kölesi Minâ’ya üç basamaktan ibaret sade bir minber yaptırdı. (bk. Dârimî, Mukaddime, 6.)

Hz. Peygambere, Bedir savaşı zaferle sona erdiğinde esirler getirildi. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bu esirler hakkında ne diyorsunuz?” diye sorarak ashâbıyla istişare etmişti. Sonuçta Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) görüşünü benimsemiş, okuma yazma bilenlerin on Müslümana öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı. (bk. Ebû Dâvûd, Cihâd, 121.)

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI CEVAPLARI..İstişare

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir