Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.

Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız. 5. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı sayfa 11 cevapları. Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili ayetler.

Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.

1. AYET

Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. (Nisa Suresi 163. ayet)

2. AYET

Biz Nûh’u kavmine peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; çünkü sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Doğrusu ben, başınıza gelecek büyük bir günün azâbından korkuyorum.” (Araf Suresi 59. ayet)

3. AYET

Rasûlüm! Onlara Nûh’un ibret dolu kıssasını anlat: Hani o kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Şayet benim peygamber olarak aranızda bulunmam ve Allah’ın âyetlerini okuyup onlarla öğüt vermem size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben sadece Allah’a güvenip dayandım. Haydi siz de tanrı diye taptığınız bütün varlıklarla birlikte toplanıp bana ne yapacağınıza karar verin. Ama, dikkat edin de, vereceğiniz bu karar sonnradan başınıza bir belâ, bir pişmanlık sebebi olmasın. Ardında da bana hiç göz açtırmadan hakkımdaki kararınızı hemen uygulayın.” (Yunus suresi 71. ayet)

4. AYET

Yemin olsun ki biz, Nûh’u kavmine peygamber gönderdik de onlara şöyle dedi: “Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” (Hud suresi 25.ayet)

5. AYET

Biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak göndermiştik de onlara: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; çünkü sizin O’ndan başka bir ilâhınız yoktur. Böyleyken, hâlâ iman edip O’nun azabından sakınmayacak mısınız?” demişti. (Mü’minun Suresi 23. ayet)

Diğer sorunun  cevabı;

Lokman Hekim’in kim olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunuzu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir