Hz. Peygamberin fiziksel ve kişilik özelliklerini araştırıp defterinize yazınız.

Bu yazıda “Hz. Peygamberin fiziksel ve kişilik özelliklerini araştırıp defterinize yazınız.” sorusunu kısaca cevapladık. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ‘in fiziksel ve kişisel özelliklerini kısaca yazdık.

Hz. Peygamberin fiziksel ve kişilik özelliklerini araştırıp defterinize yazınız.

Fiziksel Özellikleri

 • Resûl-i Ekrem, uzuna yakın orta boylu idi.
 • Göğsü geniş, iki omuzlarının arası açıktı.
 • Kemikleri irice idi.
 • Teni gül gibi pembemsi beyaz, nûrânî ve parlak, ipekten yumuşaktı.
 • Terlediği zaman teni güzel kokardı.
 • Sakalı gür idi.
 • Kaşları hilâl gibi olup iki kaşı arası birbirinden uzakça ve açık idi.
 • Kirpikleri uzun ve siyah idi.
 • Gözleri büyükçe, siyahı tam siyah, beyazı tam beyaz idi.

Kişisel Özellikleri

 • Boş söz söy­le­me­zdi.
 • Dedi­ko­du yapmaz ve boşuna konuşmazdı.
 • Mü­lâ­yim ve mü­te­vâ­zî idi.
 • Gül­me­sin­de kah­ka­ha gi­bi aşı­rı­lık ol­maz­dı.
 • Dâimâ mü­te­bes­sim­di.
 • Sö­zün­de sâ­dık idi.
 • Re­sû­lul­lâh’ın hüz­nü dâ­imî, te­fek­kü­rü sü­rek­liy­di.
 • Yu­mu­şak huy­luydu.
 • Öf­ke­len­di­ği za­man ye­rin­den kalk­maz­dı.
 • Ayıp ve ku­sur­la­rı sebebiyle kim­se­yi kı­na­mazdı.

İLAVE BİLGİ NOTU

Hz. Peygamberin vücut yapısına, üstün özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. Ali’nin (r.a.) naklettiği hadisin yazıldığı levhalara Hilye-i Şerif denir..

Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çıkmıştır. Ezilenleri, köleleri, kimsesizleri her zaman koruyan Hz. Peygamber, açları doyurmuş, kapısına geleni boş çevirmemiş ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmiştir. İnsanlara hem
maddi hem manevi olarak destek olmuş ve içinde bulundukları sıkıntılardan kurtararak onlara güvenli bir ortam oluşturmaya çalışmıştır.

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir