Hz. Peygamberin Komşu ve Akrabalarına Karşı Olan Davranışlarıyla İlgili Birer Örnek Bularak Defterinize Yazınız.

Hz. Peygamberin Komşu ve Akrabalarına Karşı Olan Davranışları

Hz. Peygamberin Komşu ve Akrabalarına Karşı Olan Davranışlarıyla İlgili Birer Örnek Bularak Defterinize Yazınız. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabındaki ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Hz. Peygamberin Komşu ve Akrabalarına Karşı Olan Davranışlarıyla İlgili Birer Örnek Bularak Defterinize Yazınız.

Hz. Peygamberin komşu ve akrabalarına karşı olan davranışlarıyla ilgili birer örnek yazalım.

Komşularına Karşı Olan Davranışları İle İlgili Bir Örnek

 1. “Hz. Aişe” Benim iki komşum var, bu ikisinden hangisine hediye vereyim” diye kendisine sorduğunda Peygamberimiz: Sana kapısı en yakın olana,” diye buyurmuştur” (Buhari, Edeb,32)

 2. “Cebrâîl bana komşu hakkını o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuları birbirine mîrasçı kılacak zannettim!” (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140)

 3. Allah Resulü; “Ya Resulallah! Bana öyle bir amel göster ki onu yapayım ve cennete gireyim?” diye soran sahabesine “İyi huylu ol” buyurdu. Sahabe, “İyi huylu olduğumu nasıl bileceğim?” diye sorunca da: “Komşularına sor; eğer onlar senin iyi olduğunu söylerlerse, sen iyi bir kimsenin, yok eğer kötü olduğunu söylerlerse o zaman kötü bir kimsesin.”(Acluni, Keşf-ul Hafa, 1/72) buyurmuştu.

 4. Bir gün Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular: “Ya Resulallah! Bir kadının nafile olarak çok namaz kıldığından, çok nafile oruç tutuğundan ve çok sadaka verdiğinden bahsediliyor. Ancak diliyle komşularını incitiyor.” Peygamberimiz: “O kadın cehennemliktir.” buyurdu. Sahabi: “Ya Resulallah falan kadının da nafile olarak az namaz kıldığından, az nafile oruç tutuğundan ve az sadaka verdiğinden bahsediliyor. Ancak diliyle komşularını incitmiyor.” dedi. Peygamber Efendimiz ‘de “O cennettedir.” buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 440)

 5. Peygamber Efendimiz de: “Allah’a ve ahret gününe inan kimse komşusuna ikram etsin …” (Müslim, iman: 74) buyurmuştur.

 6. Sahabeden Ebu Zer radıyallahu anhu da şöyle buyurmuştu: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem bana şöyle tavsiye etti: “Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!” (Müslim, Birr, 143) 

Akrabalarına Karşı Olan Davranışları İle İlgili Bir Örnek

“Kim ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını istiyorsa, anasına babasına iyi davransın, akrabalarıyla ilgisini devam
ettirsin.”(10) ve “…Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını ziyaret etsin.”

 1. Mekke’de şiddetli bir kıtlık ve açlık baş göstermişti. Allah Rasûlü’nün amcası Ebû Tâlib’in maddî durumu zayıf, âilesi kalabalıktı. Bu sebeple sıkıntı içindeydi. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- diğer amcası Abbâs -radıyallâhu anh-’a gidip:“–Amcacığım! Biliyorsun ki kardeşin Ebû Tâlib’in âilesi çok kalabalık. İnsanlar kıtlık ve açlığa mâruz kalmış, kıvranıp duruyorlar. Haydi, Ebû Tâlib’in yanına gidelim ve kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen al! Böylece onun yükünü biraz hafifletmiş oluruz!” dedi.

  Abbâs -radıyallâhu anh- bu âlicenap teklifi kabul etti ve beraberce Ebû Tâlib’in yanına vardılar:

  “–İnsanlar, içine düştükleri şu kıtlıktan kurtuluncaya kadar, evlâtlarından bâzılarını yanımıza alıp bakmak sûretiyle yükünü hafifletmeyi arzu ediyoruz.” dediler. Ebû Tâlib:

  “−Akîl’i bana bırakınız, diğerlerinden istediğinizi alabilirsiniz!” dedi.

 2. Peygamberimizin süt annesi Halime annemizin yaşadığı köyde kuraklık olmuştu.. Geçim sıkıntısı çeken Halime annemiz, Peygamberirimiz (s.a.v) e durumu anlattı. Süt anneye her türlü yardımda bulundular, ayrılırken ona kırk adet koyun hediye ettiler. Bu duruma çok memnun olan Halime annemiz aldığı hediyelerle birlikte köyüne döndü.
 3. “…Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) [ 1 , 2, 3 ]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir