Hz. Peygamberin merhametli olması ile ilgili onun hayatından bir örnek bulup defterinize yazınız.

Bu yazıda “Hz. Peygamberin merhametli olması ile ilgili onun hayatından bir örnek bulup defterinize yazınız.” sorusunu kısaca cevapladık Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) merhametliydi. Hayatından merhamet ile ilgili bir kaç örnek bulup yazdık.

Hz. Peygamberin merhametli olması ile ilgili onun hayatından bir örnek bulup defterinize yazınız.

Hz. Peygamberin Merhameti Örnek 1

Bir gün ensârdan birinin bahçesine vardı. Orada bulunan deve, Rasûlüllah’ı görünce inledi ve gözlerinden yaşlar akmağa başladı. Allah Rasûlü hayvanın yanına gidip başını okşayınca devenin ağlaması durdu. Sonra Rasûlüllah bahçe sâhibini arayıp buldu ve adama buyurdu ki: “Şu hayvanı sana veren Allah’tan korkmuyor musun? Bu hayvan senin onu dövüp işkence ettiğinden şikâyet etti.”

Hz. Peygamberin Merhameti Örnek 2

Mekke’nin fethi için Medîne’den kalkan on bin kişilik ordusuyla Mekke yakınına gelen Allah Rasûlü’nün yeni yavrulamış bir köpeği askerler tarafından ezilmesin diye, başına nöbetçi dikerek koruma altına almış olması  onun yaratılanlara merhametini gösteren çok önemli bir hâdisedir.

Hz. Peygamberin Merhameti Örnek 3

Peygamber Efendimiz, yakılan bir karınca yuvası karşısında dehşete gelerek: “Bu karınca yuvasını kim yakabilir!” diye teessürünü ifâde etmiştir.

Hz. Peygamberin Merhameti Örnek 4

Çölde yaşayan Müslümanlardan bazıları Rasûlullah’ın  yanına geldiklerinde O’nun çocukları öpüp sevdiğini görünce şaşkınlıkla:

“Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?” diye sordular. Hz. Peygamber “evet” deyince:

“Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz” dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:

“Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim” buyurdu.

Hz. Peygamberin Merhameti Örnek 5

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam’a davet etmek için Taif şehrine gitmişti. Taifliler daveti kabul etmediler ve  Hz. Peygamberi taş atıp, hakaret ettiler.

Onların yaptığı bu eziyetlere karşı, “Ey Allah’ın Rasulü, beni Rabbin gönderdi, emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” diyen Cebrail’e (a.s) “Hayır, Ey Cebrail! Ben insanları helâk etmek için değil, helâkten kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar.” cevabını verdi ve Rabbine ellerini açıp, “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti.

Hz. Muhammed (sav)

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

5 Comments on “Hz. Peygamberin merhametli olması ile ilgili onun hayatından bir örnek bulup defterinize yazınız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir