Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.

Bu yazıda “Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.” sorusunu cevapladık. Hz. SAlih Semud kavmine gönderilmiştir. Hz. Salih’in hayatını ana hatları ile şu şekilde özetleyebiliriz.

Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.

  • Hz. Salih (a.s.), Semûd kavmine gönderilmiştir.
  • Soyu Hz. Nuh’a (a.s.) dayanır.
  • Hz. Salih (a.s.) Semûd kavminin itibarlı ailelerinden birindendi.
  • Semuh kavmi putlara tapmaya başlamıştı.
  • Hz. Salih onları Allah’a inanmaya davet etti.
  • Hz. Salih’i (a.s.) yalancılıkla, büyücülükle, uğursuzluk getirmekle ve şımarık olmakla suçladılar.
  • İnkarcılar Hz. Salih’ten mucize istediler
  • Semud kavmi mucize olarak gönderilen deveyi kesti.
  • Semud kavmi uğultulu bir sesle yok edildiler.

İLAVE BİLGİ NOTU

Kur’ân-ı Kerîm’de Semûd kabilesine peygamber olarak gönderildiği bildirilen Hz. Sâlih’in (el-A‘râf 7/73; en-Neml 27/45), kavminin en itibarlı ailesine mensup olduğu rivayet edilir. Hz.Salih (a.s.)

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir