İftira Neden Kötü Bir Davranıştır? Belirtiniz.

İftira Neden Kötü Bir Davranıştır? Belirtiniz.

İftira Neden Kötü Bir Davranıştır? Belirtiniz. 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

İftira Neden Kötü Bir Davranıştır? Belirtiniz.

İftira Neden Kötü Bir Davranıştır? Belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Dinimiz iftirayı yasakladığı ve günah olduğu
  2. Kişiye asılsız suç isnat edip onuruyla oynandığı
  3. İyi ilişkiler kurulmasını engellediği
  4. Toplumun huzurunu, barışını bozduğu
  5. Adaleti yanılttığı
  6. İftira sebebiyle insanlar cezalar aldığı, hakkı yendiği için kötü bir davranıştır.

İslamiyet Hırsızlığı Niçin Yasaklamıştır? Söyleyiniz.

İLAVE BİLGİ NOTU

İftira Nedir?

  • Bir kimseye asılsız olarak haksız bir şekilde suç, günah ya da kusur sayılan bir söz, nitelik veya davranış isnat
    ederek onun onuruyla ve kişiliğiyle oynamaktır. Bir kişiyi yapmadığı bir şeyle suçlamaktır.
  • Bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yüklemek.

Gıybet ile ilgili ayet;

“Ey iman edenler!..Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” ( Hucurât suresi, 12. ayet.. )

İftira ile ilgili ayet

“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzâb suresi, 58. ayet.) ( 1 , 2 )

Müslüman, her duyduğu söze inanmamalıdır. Bir kişi hakkında söylenen kötü bir sözün iftira olabileceği düşünülmelidir. Belki yanlış anlama ve yorum söz konusudur.

Bu yüzden duyulan bir sözün gerçek mahiyeti anlaşılmadan karar verilmemeli, davranışlarda bulunulmamalıdır.

Eğer bir sözün iftira olduğunu biliyorsak söyleyen kişiye kesinlikle tavır almalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir