İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitap:

İlahi kitap, kutsal mesajların insanlara ulaşabilmesi için, Allah’ın Peygamberler aracılığıyla gönderdiği kitaplara denmektedir.

SUHUF:

Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğuludur, sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilir.

MUCİZE:

Mucize; peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, Allah’ın (c.c.) izniyle peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir