İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.  6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1.Ünite Üniteye Hazırlık sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.

İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

İlahi Kitap

İnsanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.

Suhuf

Sayfalar demektir. Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilir.

Vahiy

  • Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir.
  • Dini bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir. ( 2 )

İLAVE BİLGİ NOTU

İlahi kitaplara semavi kitap da denir.

Suhuf Gönderilen Peygamberler

Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.

İlahi Kitap Gönderilen Peygamberler

  1. Tevrat-Hz.Musa
  2. Zebur-Hz.Davut
  3. İncil-Hz.İsa
  4. Kur’an-ı Kerim – Hz.Muhammed (sav) ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir