İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?

İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir? sorusunun cevabını ve aynı sayfada yer alan diğer soruların cevaplarını kısaca yazdık. 7. sınıf Sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 38 Etkinlik Zamanı sorularının cevaplarını aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz.

SULTAN İFADESİ

Kitabımızdaki metinde geçen Sultan ifadesi; Türkiye Selçuklu Hükümdarından bahsedilmektedir.

2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?

  • Sancak
  • Hutbe

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?

Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarına ait yeterli kayıtlı belgelerinin olmayışı farklı görüşlerin olmasına neden olmuştur.

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

Âşık Paşazâde Derviş Ahmed Âşıkî’nin belirttiği tarihi benimsedim. Çünkü bu tarihçi Osmanlı döneminde yaşamıştır.

Aşık Paşazade, 1400 tarihinde doğmuş, Osmanlı Devleti’nin 1402’den 1413’e kadar süren Fetret Devri’nde bazı önemli olaylara şahit olması II. Murad devrinde Düzmece Mustafa İsyanı’nı şahsen yaşaması bu kararı vermemde etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir