İman, Kıssa Ve Sabır Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız

İman, Kıssa Ve Sabır Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız

İman, Kıssa Ve Sabır Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız. 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

İman, Kıssa Ve Sabır Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız

“İman, Kıssa Ve Sabır Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık. İman, kıssa, sabır nedir, anlamları nelerdir?

İman

  • İman; bir şeyi gönül huzuru ile kabul etme, ona içten ve yürekten inanmadır.
  • “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna da inanmandır.” (Hadis)

Kıssa

  • Kıssa hikaye, hikaye anlatma demektir.
  • Dinî bir kavram olarak Kur’an-ı Kerim’de anlatılan geçmişte yaşamış peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihî olaylara denir.

Sabır

  • Sabır; acıya katlanma, zor koşullara soğukkanlılıkla göğüs germe, aklın ve dinin gösterdiği yolda olmak etmektir.

EK BİLGİ

  • Sabır İle İlgili ayet “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, kesin olarak emredilmiş işlerdir.” (Lokman, 31/17.)
  • Sabır ile ilgili hadis,  “Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi” “Sabır imanın yarısıdır”
  • Kur’anda sabrı ile bize örnek gösterilen Eyüp Peyamber’dir.
  • Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberler; Hz.Muhammed, Hz.İsa, Hz.Musa, Hz.Davut, , Hz. Lut a.s, Hz.Yusuf a.s., Hz.Adem a.s.( 1 , 2 , 3, 4 )

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a:  “İman nedir?” der.

Rasulullah:  “İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır” cevabını verir. ( 5 )

Kıssa Ne Demektir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir