11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 68, 69, 70 Cevaplar

, , Leave a comment

Bu yazıda “11. sınıf İngilizce çalışma kitabı sayfa 68, 69, 70 cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabı sayfa 68, 69, 70 cevaplarını yazdık. 11. sınıf çalışma kitabı 9. ünite My Firiends ünitesi cevapları sayfa 68, 69, 70 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

11. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 68, 69, 70 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 68 CEVAPLAR

SAYFA 68 CEVAPLARI – 11. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI

SAYFA 69 CEVAPLAR

SAYFA 69 CEVAPLARI – 11. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI

Read the text quickly and choose the correct option.
a. Some students visit Rome as a part of youth project.
b. Three friends go to Rome to visit one of theirs.
c. Three friends have a city break in Rome.

ÇEVİRİSİ:

Metni hızlı bir şekilde okuyun ve doğru seçeneği seçin.
a. Bazı öğrenciler gençlik projesinin bir parçası olarak Roma’yı ziyaret ediyor.
b. Üç arkadaş, onlardan birini ziyaret etmek için Roma’ya gidiyor.
c. Roma’da üç arkadaşın şehir tatili var.

SAYFA 70 CEVAPLAR

SAYFA 70 CEVAPLARI – 11. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI

Read the text again and write true (T) or false (F).
1. Rome is not only a historical city but also a real tourist attraction with different activities.
2. There was nothing to see much in the city centre.
3. The blog writer was really affected by the historical places.
4. Streets were closed to traffc thanks to the festival Notte Bianca.
5. The food was not that good at Romeow Cat Café.
6. They visited the House of the Owls, which they saw on a guide book.

ÇEVİRİSİ:

Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Roma sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda farklı etkinliklere sahip gerçek bir turizm merkezidir.
2. Şehir merkezinde pek görecek bir şey yoktu.
3. Blog yazarı tarihi yerlerden gerçekten etkilendi.
4. Notte Bianca festivali sayesinde sokaklar trafiğe kapatıldı.
5. Romeow Cat Café’de yemek o kadar iyi değildi.
6. Bir rehber kitapta gördükleri Baykuşlar Evi’ni ziyaret ettiler.

11. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

 

Leave a Reply