Tagged By 11.sınıf

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Osmanlıcılık Uygulamak İstemesi Ülkenin Bütünlüğünü Sağlamak İçin Neden Yeterli Olmamıştır?

, , No Comment

Bu yazıda “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Osmanlıcılık Uygulamak İstemesi Ülkenin Bütünlüğünü Sağlamak İçin Neden Yeterli Olmamıştır?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Osmanlı Devleti’nden Günümüze Kadar Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Çalışmalar Göz Önüne Alındığında Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlet Olabilme Yolunda Nasıl Bir İlerleme Sağlamıştır?

, , No Comment

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nden Günümüze Kadar Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Çalışmalar Göz Önüne Alındığında Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlet Olabilme Yolunda Nasıl Bir İlerleme Sağlamıştır?,” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastanelerden Hangileri Günümüzde İşlevini Devam Ettirmektedir?

, , No Comment

Bu yazıda “II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastanelerden Hangileri Günümüzde İşlevini Devam Ettirmektedir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. II. Abdülhamit döneminde bir çok hastane açılmıştır. Bu hastanelerden bazıları günümüzde de işlevlerini devam ettirmektedir. Günümüzde işlevlerini devam ettiren&hellip

Read Post →