Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir?

Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Sömürgecilik bir devletin başka ülkeleri yönetimi altına almasıdır.Sömürgeciliğin sebepleri şunlardır;

Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir?

  1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan hammadde bulma ihtiyacı
  2. Büyük ülkelerin dünya hakimiyeti kurmak istemeleri
  3. Sanayi ve tarım alanında çalışacak insan gücü bulma ihtiyacı
  4. Ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarından faydalanmak isteği
  5. Rakip ülkeler arasındaki yarış
  6. Dini yayma düşüncesi

AÇIKLAMA

Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dinî değerlerine baskı uygularlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.