7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

, , Leave a comment

Bu yazıda “7. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 18 cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 6. sınıf ders kitabı sayfa 18 cevaplarını yazdık. İngilizce ders kitabı 1. ünitesi olan APPEARANCE AND PERSONALITY ünitesi cevapları sayfa 18 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirilerini de yazdık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

 SAYFA 18 CEVAPLAR

1. Who do you feel close to in your family? Why?
2. Look at the photos and guess:
– What is the relationship between them?
– Do they get on well with each other?
3. Read the text quickly. Choose the best title and write it in the box

ÇEVİRİSİ:

1. Ailenizde kime yakın hissediyorsunuz? Niçin?
2. Fotoğraflara bak ve tahmin et:
– Aralarındaki ilişki nedir?
– Birbirleriyle iyi geçinirler mi?
3. Metni hızlı bir şekilde okuyun. En iyi başlığını seçin ve kutuya yazın

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB

7. sınıf İngilizce kitabı sayfa 18 cevaplarını yazdık.

7. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

 

Leave a Reply