İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni Bularak Okuyunuz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni Bularak Okuyunuz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni Bularak Okuyunuz. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3.Ünite sayfa 41 Hazırlık Çalışmalarının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni Bularak Okuyunuz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni Bularak Okuyunuz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Diğer maddeleri linkten tıklayarak görebilir ve okuyabilirsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Veda Hutbesi

“Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah’dan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür.”

“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.  İnsanlar! Bugünleriniz nasıl  mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. Veda Hutbesinin devamı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir