İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir?

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir?

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir? 6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Ölçme ve Değerlendirme ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir?

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Devlet kişilerin temel hak ve özgürlüklerini yasalarla güvence altına almalı ve korumalı
  2. Haklarını özgürce kullanabileceği bir ortam oluşturmalı
  3. İnsan haklarının korunması için uygun yasalar çıkarmalı, gerekli devlet kuruluşlarını oluşturmalı
  4. Devlet hiç bir vatandaşına ayrıcalık yapmamalıdır.
  5. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ortam korunmalıdır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan Hakları Ne Demektir?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

İnsanın, medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları vardır.

İnsan hakları insanın insan olmasından kaynaklanan haklarıdır. Yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü bu haklardan bazılarıdır. İnsan hakları Anayasamızda yer alır ve yasalarla güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet’in kabulünden sonra insan hakları konusunda büyük atılımlar yapılmıştır.

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 , 2 )

Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir