Işığın aynaya geliş ve aynadan yansımada izlediği yol hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu yazıda “Işığın aynaya geliş ve aynadan yansımada izlediği yol hakkında neler söyleyebilirsiniz?” sorusunu cevapladık. Işığın aynadan yansımasında izlediği yol hakkında şunları söyleyebiliriz.

Işığın aynaya geliş ve aynadan yansımada izlediği yol hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Işığın aynaya geliş ve aynadan yansımada izlediği yol farklıdır.

Gelen ışın belli bir açıda farklı bir yol izleyerek yansımıştır.

Gelen ışın ile yansıyan ışının normal ile yaptıkları açılar eşittir.

Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.

Aynaya gelen ışık ile aynadan yansıyan ışık arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Gelen ışının normalle yaptığı açının ölçüsü, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir (a = b).

Gelme açısı: Gelen ışın ile normal arasındaki açıya “gelme açısı” denir.

Yansıma Açısı: Yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya “yansıma açısı” denir.

Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir.

5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları

Işık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir