İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. İstanbul’un Fethi’nin çeşitli sonuçları olmuştur. Bu sonuçarın dini, ekonomik ve siyasi olarak ayrımını tabloya işaretledik.

Bizans İmparatorluğu yıkıldı.SİYASİ

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.SİYASİ

Avrupa’da coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu. EKONOMİK

Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. DİNİ

Avrupa’da derebeylik rejimi güç kaybetmeye başladı.SİYASİ

İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi.EKONOMİK

Osmanlı Devleti için Kuruluş Dönemi sona erdi, Yükselme Dönemi başladı. SİYASİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir