“İtikat, Akait, İtikadi Mezhep” İfadeleri Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“İtikat, Akait, İtikadi Mezhep” İfadeleri Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“İtikat, Akait, İtikadi Mezhep” İfadeleri Hakkında Neler Biliyorsunuz? 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6.Ünite İslamiyet ve Türkler ünitesi ödev sorularının cevaplarını kısaca okuyabilirsiniz.

“İtikat, Akait, İtikadi Mezhep” İfadeleri Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“İtikat, Akait, İtikadi Mezhep” İfadeleri Hakkında Neler Biliyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

İtikat:

 • Dinde inanç anlamında kullanılır. İnanış-inançla ilgili konuları içerir.
 • Sözlükte “inanmak, doğruluğuna kalben, gönülden tasdik ederek inanmak ve zihnin kesin olarak hüküm verdiği şey” anlamına gelir.

Akait

 • Gönülden sağlam inanılan şeydir.
 • Dini anlamda; İslamiyet’de inanılması farz olan husustur, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleridir.

İtikadi Mezhep

İnançla ilgili olarak oluşan mezheplerdir. Diğer mezhepler ise Fıkhi Mezheplerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

İtikadi Mezhepler

 1. Selefiler
 2. Maturidiler
 3. Eşariler

İmam Mâturîdî,

 • İslam inançlarının sistemli bir şekilde ortaya konulmasında, sapkın görüşler karşısında savunulmasında, akıl ve nakille temellendirilmesinde İmam Eş’ari (öl. 935) ile birlikte en önemli rolü oynamıştır.
  Mâturîdîlik, günümüze kadar varlığını sürdüren iki büyük itikadi mezhepten biridir.
 • Geçmişten günümüze milyonlarca Müslüman, onun görüşlerine dayanan Mâturîdî mezhebini benimsemiştir.
 • Kelam alanında Kitâbü’t-Tevhîd ve Kitabu’l-Makâlât, tefsir alanında ise Te’vilâtü’l-Kur’an, İmam Mâturîdî’nin en önemli eserleri arasında sayılabilir.

Mâtüridîlik ünlü Türk din bilgini Matüridî’nin, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı A’zam’ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir. Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinde yaygındır. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir