Kader, kaza ve tevekkül kavramlarıyla ilgili deyim ve atasözleri bularak defterinize yazınız.

Kader, kaza ve tevekkül kavramlarıyla ilgili deyim ve atasözleri bularak defterinize yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Atasözleri durumları en etkili bir şekilde açıklar. Kaza, kader ve tevekkül ile ilgili deyim ve atasözleri bulduk ve yazdık. Sizlerde defterlerinize yazabilirsiniz.

Kader, kaza ve tevekkül kavramlarıyla ilgili deyim ve atasözleri bularak defterinize yazınız.

KAZA VE KADER İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ve DEYİMLER

 • Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar”
 • Cana geleceğine mala gelsin
 • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
 • Her işte bir hayır vardır
 • Kazaya rıza gerek
 • Takdire yazılan tedbirle bozulmaz
 • İş olacağına varır
 • Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.
 • Vermeyince Mabud neylesin Mahmud
 • Kader olmayınca kadir bilinmez”
 • Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovar”
 • Alna yazılan başa gelir”
 • Atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta”
 • Başa yazılan gelir”
 • Akacak kan damarda durmaz”
 •  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz”
 • Kısmetten fazlası olmaz”
 • Allah kulunu kısmeti ile yaratır.
 • Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
 • Kısmetten fazlası olmaz
 • Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar
 • Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovar
 • Düşmez kalkmaz bir Allah
 • Kadere boyun eğmek
 • Kadere meydan okumak
 • Kaderin buyruğuna boyun eğmek
 • Kader birliği etmek
 • Kaderine küsmek
 • Kahpe kader
 • Kadersiz başım

TEVEKKÜL İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ve DEYİMLER

 • Bağla atını, ısmarla Hakk’a.
 • Tevekküllünün gemisi batmaz.
 • Allah kulunu kısmeti ile yaratır.
 • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
 • Tevekküllünün eşeğini kurt yemez.
 • Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a ısmarla.
 • Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
 • Allah’ın hikmeti”“kazaya rıza göstermek”
 • “düşmez kalkmaz bir Allah”
 • ” kadere boyun eğmek”

AÇIKLAMA

Kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader; Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir