Kadirilik Kavramı Size Neler Çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Kadirilik Kavramı Size Neler Çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Kadirilik Kavramı Size Neler Çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?   7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Kadirilik Kavramı Size Neler Çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“Kadirilik Kavramı Size Neler Çağrıştırmaktadır? Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

KADİRİLİK

 • Kadirilik, Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşüncelerine dayanır.
 • 12. yüzyılda kuruldu. İslâm Tarihinde sesli zikir yapan tarikâtlar olarak kabul edilmektedir.
 • İslam dinin ilk tarikatıdır.
 • Kadirilik’e giriş “Mübayaa” denilen bir törenle gerçekleşir.
 • Kadirilik’te Hz. Peygamberin sünnetine uygun yaşamaya önem verilir.

Kadirilik tarikatının beş temel ilkesi vardır.

 1. Himmeti yüceltmek,
 2. Haramlardan uzak durmak,
 3. Hizmeti güzelleştirmek,
 4. Azmi artırmak
 5. Nimete saygı göstermektir

Abdülkadir Geylani Hakkında Neler Biliyorsunuz?

 1. Kadiri tarikatının kurucusudur.
 2. 1077 Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu.
 3. Soyu Hz. Ali’ye ulaşır.
 4. Küçük yaşta babasını kaybeden Abdülkadir, annesinin yanında ve dedesi Savmaî’nin himayesinde büyüdü.
 5. On sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak bir kafileye katılıp Bağdat’a gitti
 6. Menkıbeye göre, yirmi beş yıl kadar inzivada kalmıştır.
 7. 1166 yılında Bağdat’ta vefat etti ve türbesi buradadır.

Eserleri

Eserleri: Abdülkâdir Geylânî’ye nispet edilen pek çok eser vardır. Eserlerinden en meşhurları şunlardır: “el-Ğunye li’t-Tâlibîn”, “el-Fethu’r-Rabbânî”, “Futûhu’l-Ğayb”, “Mektûbât” “es-Sirâcu’l-Vehhâc fî Leyleti’l-Mi’râc, “ed-Delâil, “Sirru’l-Esrâr ve Mazharu’l-Envâr”. ( 1 , 2 )

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir