Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Görevlerini Açıklayınız

Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Görevlerini Açıklayınız

Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Görevlerini Açıklayınız.  4.sınıf  Trafik Güvenliği ders kitabı ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Görevlerini Açıklayınız

Karayolları Genel Müdürlüğünün trafikle ilgili görevlerini kısaca yazıp açıklayalım;

  1. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapar ve yaptırır.
  2. Trafik kazalarının oluş sebebine ilişkin verilerideğerlendirerek önleyici tedbirler alır.
  3. Gerekli hâllerde hız sınırlamaları yapar.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Diğer Görevleri

 Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,

Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak.

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına , emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, t yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

 Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek. [ 1 , 2 ]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir