Kıyamet hakkında neler biliyorsunuz?

Kıyamet hakkında neler biliyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kıyamet edebi olarak devam edecek olan hayattır.

Kıyamet hakkında neler biliyorsunuz?

Kıyamet Nedir?

Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.

Kıyâmet kelimesi “kalkmak, dikilip ayakta durmak” mânasındaki kıyâm kökünden isim veya masdar olup “dirilip mezarından kalkma, Allah’ın huzurunda durma” yahut “bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması” anlamına gelir

Kur’an’da kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçmekte, yirmi altı âyette “el-yevmü’l-âhir” terkibiyle yer almaktadır.

Kozmik anlamda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemektedir.

Kıyamet hallerini sûra üfleniş, ba‘s, haşir, hesap, cennet ve cehennem durakları olmak üzere beş merhalede incelemek mümkündür

Kur’ân-ı Kerîm’de kıyametin fiilen kopması “sûra üflenmek” eylemiyle ifade edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.