Kültür Kavramının Anlamını Ansiklopedilerden Veya İnternetten Araştırıp Öğreniniz.

Uzay araştırmalarını olumsuz etkileyecek durumlar neler olabilir?
Kültür Kavramının Anlamını Ansiklopedilerden Veya İnternetten Araştırıp Öğreniniz.

Kültür Kavramının Anlamını Ansiklopedilerden Veya İnternetten Araştırıp Öğreniniz. 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.ünite Kültürümüz ve Din Ünitemize Hazırlanalım 121.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz. 

Kültür Kavramının Anlamını Ansiklopedilerden Veya İnternetten Araştırıp Öğreniniz.

Kültür Kavramının Anlamını Ansiklopedilerden Veya İnternetten Araştırıp Öğreniniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeydir. (vikipedi.com) ( 1 )
Diğer bir tanım;
Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. ( 2 )
İLAVE BİLGİ NOTU
Kültür’ün kitabımızdaki tanımları;
  1. Kültür; tarih boyunca insanın ürettiği, ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne birden verilen addır.
  2. Tarihî ve toplumsal gelişim süreci içerisinde ortaya konulan maddi ve manevi bütün değerler ile bu değerleri ortaya koymada, gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan araç, gereç ve yöntemlerin tümüne kültür denir.

Kültür maddi ve manevi değerleri içerir. Kültürün maddi örnekleri; yollar, evler, sanat eserleri, otomobil vb.

Kültürün manevi değerlerine örnekler; din, dil, edebiyat, örf, adet, gelenek ve görenekler.

Kültür topluma farklı bir kişilik kazandırır.

Herkesin eli, yüzü dili vardır. Ama kişilik özellikleri farklıdır. Toplumlarında geçmişten gelen zamanla yoğrulan inanç, düşünce ve kişilik özellikleri vardır.

Türk toplumu ile Alman toplumunun kendi kültürü vardır. Bayramalarda biz el öpülmesini saygı ifadesi olarak kullanırken, Almanlar el öpülme olayı yoktur.

Bir olay hakkındaki yargılarımız kültürümüzle yoğrulur. Türkler misafirperverdir özelliği de bizim kültürümüzün bir yansımasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir